Mittatilaustyöt

Valmistan mittatilaustöinä yksityistalouksiin ja julkisiin tiloihin
asiakkaan toivomuksen mukaan tiffany-, lyijylasi- ja lasinsulatustöitä.